Všechna naše centra v provozu

Platí pro pobočky Břeclav,Praha,Brno,Jihlava

Otevíráme naše centra – omezený provoz!

Vážené dárkyně a dárci,

rádi bychom Vás informovali, že od 30. 03. 2020 otevíráme všechny naše pobočky.

S ohledem na Vaši bezpečnost a současnou epidemiologickou situaci je provoz mírně omezen (viz. níže otevírací doba jednotlivých center), stejně tak je redukován počet dárců.

Je zajištěno, že v prostoru plazmacentra se pohybují pouze osoby, které přicházejí k odběru, nenavštívily rizikovou oblast, nebyly v kontaktu s rizikovou osobou a nemají příznaky onemocnění. Doprovod jakýchkoliv dalších osob je nyní zakázán.

V rámci zajištění bezpečí Vás i personálu pracují zdravotní sestry i lékaři v ochranných pomůckách, také všichni dárci při vstupu do centra dostanou (jednorázovou) roušku, kterou je nutné mít nasazenou po celou dobu pobytu v plazmacentru. K dispozici je i dezinfekce rukou. Veškerý zdravotní materiál je jednorázový, přenos nákazy touto cestou je tedy vyloučen. Zároveň všichni dárci před vstupem do centra vyplní krátký dotazník zaměřený na možná rizika ve vztahu k infekci COVID-19 a bude jim změřena tělesná teplota.

Prosím, chovejte se zodpovědně a dodržujte všechna nařízená bezpečnostní opatření.

Shrnutí bezpečnostních opatření:

 každý dárce při příchodu do centra obdrží roušku, kterou si vymění za svoji dosavadní a používají ji po celou dobu pobytu v dárcovském centru. Tuto novou roušku si pak bezplatně ponechá i při odchodu z centra

 redukovali jsme počet dárců, kteří mohou přijít zároveň, proto se na sále potkáte s minimálním počtem ostatních dárců

 upravili jsme otevírací dobu našich center

 protože je nutné zabránit kumulaci dárců, choďte přesně na rezervovaný čas

 všem dárcům bude před vstupem do centra změřena tělesná teplota a každý vyplní dotazník zaměřený na možná rizika ve vztahu k infekci COVID - 19


 nepřijímáme neobjednané dárce (registraci si můžete udělat online, e-mailem, telefonem či zprávou na facebooku) - vždy vyčkejte na potvrzení této registrace

 dárce nesmí přijít do centra s doprovodem, který na odběr nejde

 momentálně nepřijímáme prvodárce, registrujte si svůj termín od 6. 4. 

 do dárcovského centra je zakázán vstup dárcům, kteří trpí příznaky respiračního onemocnění (suchý kašel, dušnost, bolest v krku, únava, bolest svalů, bolesti kloubů atd.) a/nebo mají tělesnou teplotu vyšší než 37,0 °C

 vrátili jste se ze zahraničí i v rámci Evropy - odklad na 4 týdny, ostatní země mimo EU - odklad na 4 týdny až 6 měsíců

 zároveň je přísně zakázán vstup dárcům, kteří jsou v karanténě, kteří byli v kontaktu s osobou v karanténě nebo s lidmi s prokázanou infekcí. A to po dobu 4 týdnů od ukončení karantény nebo od daného kontaktu.

Dále prosíme na odběr nechoďte pokud:

 jste starší 50 let

 se léčíte na jakékoliv kardiovaskulární onemocnění (art. hypertenze, tachykardie,...)

 máte diabetes mellitus (na dietě, PAD)

 máte astma a chron. bronchitis

 léčíte se na jakékoliv onemocnění štítné žlázy (autoimunitního původu, hypofunkce ŠŽ bez autoimunity)

 máte kožní onemocnění

 jste prodělali jakékoliv infekční onemocnění za poslední měsíc (chřipka, rýma, kašel, průjem,...)

Registrace do odběru

Otevírací doba jednotlivých center:

Praha:
8:00 – 16:30
poslední opakovaný dárce na odběr do 15:15
poslední prvodárce na odběr do 14:00

Břeclav:
7:00 – 15:30
poslední opakovaný dárce na odběr do 14:30
poslední prvodárce na odběr do 13:00

Brno:
8:00 – 16:30
poslední opakovaný dárce na odběr do 15:30
poslední prvodárce na odběr do 14:00

Jihlava:
7:00 - 15:30
poslední opakovaný dárce na odběr do 14:30
poslední prvodárce na odběr do 13:00

Tato opatření vydáváme v zájmu ochrany našich zaměstnanců i Vás, abychom minimalizovali riziko nákazy a následné uzavření plazma centra. Náš personál pro Vás pracuje odhodlaně a my všichni se musíme postarat i o jeho bezpečnost. Prosíme, přistupujte k situaci zodpovědně a respektujte tato doporučení. Vyzýváme k odpovědnému chování každého z nás. Společně to zvládneme. Děkujeme. 

Děkujeme za dodržování našich doporučení.

Registrace času odběru

 

Naše webové stránky používají cookies. Pro více informací o tom jaké cookies používáme klikněte na Více o cookies Rozumím