19.03.2020 - Platí pro pobočky Břeclav,Praha,Brno,Jihlava

post-262

Aktualizace opatření k 29. 7. 2020

Dle nařízení Krajské hygienické stanice je nutné používání vlastních roušek při návštěvě našeho dárcovského centra na pobočkách v Praze a Jihlavě. Nezapomeňte si vzít svou roušku s sebou v den svého odběru. Děkujeme za pochopení.

Od 21. 7. došlo k aktualizaci omezení z důvodu epidemie Covid-19

pobyt v ostatních státech v rámci EU – vyřazení na 28 dní po návratu (neplatí pro pobyt na Slovensku)

- pobyt v zahraničí v zemích mimo EU – vyřazení na 1 až 6 měsíců 

Naše dárcovská centra otevřena – dodržujte bezpečnostní a hygienická opatření!

Vážené dárkyně a dárci,

rádi bychom Vás informovali, že od 30. 03. 2020 jsme otevřeli všechny naše pobočky.

S ohledem na Vaši bezpečnost a současnou epidemiologickou situaci je provoz mírně omezen (viz. níže otevírací doba jednotlivých center), stejně tak je redukován počet dárců.

Je zajištěno, že v prostoru plazmacentra se pohybují pouze osoby, které přicházejí k odběru, nenavštívily rizikovou oblast, nebyly v kontaktu s rizikovou osobou a nemají příznaky onemocnění. Doprovod jakýchkoliv dalších osob je nyní zakázán.

V rámci zajištění bezpečí Vás i personálu pracují zdravotní sestry i lékaři v ochranných pomůckách, také všichni dárci při vstupu do centra dostanou (jednorázovou) roušku, kterou je nutné mít nasazenou po celou dobu pobytu v plazmacentru. K dispozici je i dezinfekce rukou. Veškerý zdravotní materiál je jednorázový, přenos nákazy touto cestou je tedy vyloučen. Zároveň všichni dárci před vstupem do centra vyplní krátký dotazník zaměřený na možná rizika ve vztahu k infekci COVID-19 a bude jim změřena tělesná teplota.

Prosím, chovejte se zodpovědně a dodržujte všechna nařízená bezpečnostní opatření.

Aktuální shrnutí bezpečnostních opatření k  6. 7. 2020:

 protože je nutné zabránit kumulaci dárců, choďte přesně na rezervovaný čas

 všem dárcům bude před vstupem do centra změřena tělesná teplota a každý vyplní dotazník zaměřený na možná rizika ve vztahu k infekci COVID - 19

pobyt na Slovensku nevyřazuje dárce z darování

 nepřijímáme neobjednané dárce (registraci si můžete udělat online, e-mailem, telefonem či zprávou na facebooku) - vždy vyčkejte na potvrzení této registrace

 dárce nesmí přijít do centra s doprovodem, který na odběr nejde

 do dárcovského centra je zakázán vstup dárcům, kteří trpí příznaky respiračního onemocnění (suchý kašel, dušnost, bolest v krku, únava, bolest svalů, bolesti kloubů atd.) a/nebo mají tělesnou teplotu vyšší než 37,0 °C

pobyt v ostatních státech v rámci EU – vyřazení na 28 dní po návratu (mimo Slovensko)

pobyt v zahraničí v zemích mimo EU – vyřazení na 1 až 6 měsíců 

 zároveň je přísně zakázán vstup dárcům, kteří jsou v karanténě, kteří byli v kontaktu s osobou v karanténě nebo s lidmi s prokázanou infekcí. A to po dobu 14 dní od ukončení karantény nebo od daného kontaktu.

Dále prosíme na odběr nechoďte pokud:

 jste prodělali jakékoliv infekční onemocnění za poslední měsíc (chřipka, rýma, kašel, průjem,...)

Registrace do odběru

Tato opatření vydáváme v zájmu ochrany našich zaměstnanců i Vás, abychom minimalizovali riziko nákazy a následné uzavření plazma centra. Náš personál pro Vás pracuje odhodlaně a my všichni se musíme postarat i o jeho bezpečnost. Prosíme, přistupujte k situaci zodpovědně a respektujte tato doporučení. Vyzýváme k odpovědnému chování každého z nás. Společně to zvládneme. Děkujeme. 

Děkujeme za dodržování našich doporučení.

Registrace času odběru