• bars
  • quick_phone
  • quick_calendar
  • quick_insta
  • quick_yt
  • quick_tiktok
dsc-0262

Naše vize

Kolem nás je celá řada pacientů se závažným onemocněním krve nebo imunitního systému. Naším společným cílem je měnit těmto lidem život k lepšímu a umožnit jim vést kvalitní a pokud možno nezávislý život.

Naše hodnoty

• Profesionální péče a servis

• Rodinná firemní kultura

• Otevřená komunikace

• Týmová spolupráce

Naše poslání

Ve společnosti Cara Plasma usilujeme o přední postavení v oblasti odběru plasmy. Svou každodenní prací s dárci, používáním nejmodernějších technologií a lidským přístupem chceme jít příkladem a ukázat, že ve zdravotnictví lze poskytovat špičkový servis. Abychom umožnili co nejvíce dárcům zapojit se do pomoci potřebným, stále expandujeme do dalších měst. Ve všech našich krocích je pro nás spokojenost dárců na prvním místě.