18.01.2021 - Platí pro pobočky Břeclav,Praha,Brno,Jihlava

post-322

Milí dárci, ode dne 19. 1. 2021 platí v souvislosti s pandemií COVID-19 nová pravidla pro dočasné vyřazení z odběru:

 
 • Všichni dárci, kteří ve svém zaměstnání pracují s Covid-19 pozitivními pacienty a jsou vystaveni zvýšenému riziku nákazy onemocněním Covid-19, budou dočasně vyřazeni z dárcovství. A to na dobu, po kterou rizikové pracoviště opakovaně navštěvují. Toto nařízení je platné do odvolání.

 • Do plazmacentra může vstoupit pouze samotný dárce, doprovod je zakázán
 • Z důvodu zvýšených bezpečnostních opatření vám bude při vstupu do centra změřena tělesná teplota 
 • Pokud jste prodělal/a infekci SARS-CoV-2:
 • Při prokázané infekci SARS-CoV-2 s klinickými projevy - odběr je možný 28 dní od 1. dne bez příznaků
 • Při prokázané infekci SARS-CoV-2- bez klinických projevů, s pozitivním testem - odběr je možný 28 dní od provedení testu
 • Pokud jste dárce s rizikovým kontaktem nebo cestovatelskou anamnézou:
 • Jste v karanténě: odběr je možný po ukončení karantény
 • Měl/a jste epidemiologicky významný kontakt: odběr je možný také až po ukončení karantény/izolace
 • Pokud jste se vrátil/a ze zahraničí - pobyt mimo ČR (v rámci Evropy):
 • Odklad 14 dní
 • Pokud jste byl/a v zahraničí v zemích mimo Evropu:
 • S ohledem na další doporučení a aktuální situaci vyřazení na 1 až 6 měsíců (standardně dle našich předpisů)
 • Odklad dárcovství po očkování proti COVID-19:
 • po aplikaci mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) a proteinových vakcín (Novavax, Sanofi): odklad 7 dnů po každé vakcinační dávce, pokud se nevyskytnou další obtíže
 • po aplikaci vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson&Johnson) odklad 28 dní po každé vakcinační dávce
 • Vakcinace a darování rekonvalescentní plazmy:
 • Protože dosud nejsou dostatečné informace o tom, zda a jak se liší imunitní odpověď po vakcinaci a imunitní odpověď po prodělání infekce, nejsou v současnosti osoby po vakcinaci a bez předem prokázané infekce virem SARS-CoV-2 vhodné jako dárci rekonvalescentní plazmy (nelze vyloučit změnu stanoviska po získání více zkušeností s vakcinací)
 • U osob, které již rekonvalescentní plazmu darovaly nebo prokazatelně prodělaly infekci virem SARSCoV-2, resp. onemocnění covid-19 a byla jim aplikována vakcína, se odběry rekonvalescentní plazmy provádí s doporučeným odkladem 7 nebo 28 dní

V případě návratu ze zahraničí můžete jít také ve chvíli, kdy se prokážete negativním výsledkem PCR testu na COVID-19, který není starší než 4 dny (počítá se datum jeho doručení).

V případě rozvoje onemocnění po odběru nás o tomto stavu informujte (telefonicky/mailem na doktor@caraplasma.cz).

V případě dalších dotazů kontaktujte naše lékaře na doktor@caraplasma.cz