20.10.2020 - Platí pro pobočky Břeclav,Praha,Brno,Jihlava

post-299
Milí dárci,
velice si vážíme, že k nám pravidelně chodíte darovat plazmu a že i v této nelehké době myslíte na pomoc druhým. Lidé, kterým léky z plazmy pomáhají, vás nyní potřebují víc než kdy dřív. U nás se ale rozhodně nemusíte bát nákazy. Vaše zdraví je pro nás absolutní priorita, takže pravidelně dezinfikujeme všechny prostory a pečlivě dodržujeme veškerá opatření. 
 • Do plazmacentra může vstoupit pouze samotný dárce, doprovod je zakázán
 • Z důvodu zvýšených bezpečnostních opatření vám bude při vstupu do centra změřena tělesná teplota 
 • Pokud jste prodělal/a infekci SARS-CoV-2:
 • Při prokázané infekci SARS-CoV-2 s klinickými projevy - odběr je možný 28 dní od 1. dne bez příznaků
 • Při prokázané infekci SARS-CoV-2- bez klinických projevů, s pozitivní testem - odběr je možný 28 dní od provedení testu
 • Pokud jste dárce s rizikovým kontaktem nebo cestovatelskou anamnézou:
 • Jste v karanténě: odběr je možný po ukončení karantény
 • Měl/a jste epidemiologicky významný kontakt: odběr je možný také až po ukončení karantény/izolace
 • Pokud jste se vrátil ze zahraniční - pobyt mimo ČR (v rámci Evropy):

  Řídíme se podle aktuální epidemiologické situace a „semaforu“ vydaného MZ ČR (https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/)

 • zelená oblast (země s nízkým rizikem) - bez odkladu
 • oranžová oblast (země se středním rizikem) - odklad 14 dní
 • červená oblast (země s vysokým rizikem) - odklad 28 dní
 • Pokud jste byl/a v zahraničí v zemích mimo Evropu:
 • S ohledem na další doporučení a aktuální situaci vyřazení na 1 až 6 měsíců (standardně dle SOP)

Na odběr také můžete jít ve chvíli, kdy se prokážete negativním výsledkem PCR testu na COVID-19, který není starší než 4 dny (počítá se datum jeho doručení).

V případě dalších dotazů kontaktujte naše lékaře na doktor@caraplasma.cz