MUDr. Simona Hohlová je kvalifikovanou lékařkou v síti odběrových center Cara Plasma. Aktuálně působí jako lékařka na pobočkách v Brně a Břeclavi. V oblasti dárcovství se pohybuje již od roku 2007. Dárcovství krve a jejích složek je podle ní dobrovolná činnost dárců, která má celospolečenský význam. 

 

Proč jste si vybrala oblast dárcovství? 

V roce 2007 jsem začala pracovat v jednom z prvních soukromých plasmaferetických center, které tehdy v České republice vznikalo. Problematika dárcovství mě oslovila natolik, že jsem se následně rozhodla pro své další působení v tomto oboru, konkrétně na Transfuzním a tkáňovém oddělení ve Fakultní nemocnici v Brně. Dříve jsem jako lékařka klinického pracoviště znala použití transfuzních přípravků a krevních derivátů z druhé strany, tj. jejich potřebu na operačních sálech nebo u lůžka.  

 

Jak jste se dostala k práci v Cara Plasma? 

Po 10 letech práce ve státním zdravotnictví jsem se rozhodla pro změnu. Společnost Cara Plasma mě přesvědčila o tom, že dárci jsou pro její zaměstnance vždy na prvním místě, a proto jsem v roce 2019 nastoupila právě sem.  

 

Cara Plasma má 14 odběrových center. Kolik lékařů ve společnosti působí a jak funguje spolupráce napříč centry?  

V naší společnosti je aktuálně zaměstnáno 35 lékařek a lékařů. Tým vede zkušený vedoucí lékař, který zajišťuje informovanost a proškolování všech lékařů na jednotlivých pobočkách. Jsme také členy Společnosti pro transfuzní lékařství, sledujeme jejich odborné akce a pravidelně se jich účastníme. 

 

Jak vnímáte význam dárcovství?  

Dárcovství krve a jejích složek je dobrovolná činnost dárců, která má celospolečenský význam. Krev nebo její složky odběrem získané (např. krevní plasma) se používají v řadě lékařských oborů a současná moderní medicína se bez nich neobejde. Bylo by dobré zvýšit v populaci povědomí o důležitosti dárcovství krve i plasmy a zlepšit společenské uznání dárců.  

 

Jakou klíčovou roli hraje plasma v těle člověka a celkově ve zdravotnictví?  

Krevní plasma má v našem těle důležitý úkol přepravovat živiny, jako jsou soli, tuky, stopové prvky a vitamíny, na místa určení. Díky moderní medicíně se také stala nenahraditelnou součástí celé řady léků, které zachraňují životy.  

 

K čemu se využívá krevní plasma získaná v odběrových centrech? 

Z plasmy se procesem zvaným frakcionace vyrábí léčiva neboli krevní deriváty. Jsou to koncentráty albuminu, imunoglobulinů, koagulačních faktorů, přirozených inhibitorů koagulace a tkáňová lepidla. Albumin je krevní bílkovina a používá se jako krevní náhrada při velkých krevních ztrátách, k léčbě popálenin, jaterního selhání, nefrotického syndromu. Intravenózní imunoglobuliny (protilátky) se podávají pacientům s těžkými poruchami imunity jako je primární imunitní nedostatečnost nebo autoimunitní onemocnění. Koagulační faktory potřebují pacienti s hemofilií A a B, von Willebrandovou chorobou a jinými poruchami srážlivosti krve. Jejich pravidelné podávání umožňuje hemofilikům vést téměř normální život. Tkáňová lepidla se využívají v chirurgii k lokální zástavě krvácení. 

 

Dárcovství na soukromých klinikách je mezi lidmi často zpochybňováno. Jaký je váš názor na tato tvrzení?  

Ano, darování plasmy v soukromých plasmaferetických centrech je často zpochybňováno. Já to ale vnímám rovnocenně s dárcovstvím plasmy na transfuzních odděleních. O tom, že k nám dárci chodí rádi a nejenom kvůli finanční odměně svědčí i to, že řada z nich u nás daruje bezplatně. Je tedy jen na dárcích, jaké prostředí si pro darování zvolí. Je to jistá konkurenceschopnost, která není nikdy na škodu. U nás se snažíme o příjemné prostředí, milý personál, vstřícnou otevírací dobu apod. 

 

Proč se získaná plasma vyváží do zahraničí? 

Osud části plasmy odebrané na transfuzních odděleních je stejný, jako osud plasmy odebrané v soukromých centrech. Vyvážena ke zpracování je do zahraničních frakcionačních center, které Česká republika nemá. Zde je zpracována a do ČR se vrací ve formě léků, tzv. krevních derivátů, pro naše pacienty.   

 

Co byste vzkázala lidem, kteří přemýšlejí nad dárcovstvím a váhají? 

Neváhejte a zkuste to, jedině tak zjistíte, že to nic není. U nás budete v té nejlepší péči sestřiček a lékařů, kteří se postarají o nekomplikovaný průběh. A ten pocit, že někomu pomůžete zachránit nebo žít lepší život, nic nenahradí. 

 

Připojte se k nám a pomozte nám psát další kapitoly úspěšných příběhů moderní medicíny. 

 

Teď už stačí se jen zaregistrovat, vybrat si termín a dorazit. Jako dárce máte navíc nárok na finanční kompenzaci ve výši 900 Kč a také můžete čerpat spoustu dalších výhod a odměn z našeho Věrnostního programu. Zaregistrujte se jednoduše na www.caraplasma.cz/#prvodarce