Krev

  • 57 % Plazma
  • 42 % Červené krvinky
  • 1 % Bílé krvinky a krevní destičky

Plazma

  • 90 % Voda
  • 8 % Plazmatické bílkoviny
  • 2 % Minerální látky

Jak se krevní plazma odebírá

Plazma se z krve získává metodou zvanou plazmaferéza. Je to způsob odběru, kdy se z krve separuje pouze krevní plazma a ostatní složky krve se vrací zpátky do těla. Celá procedura probíhá v jednorázovém, sterilním, uzavřeném systému.

Odběr trvá mezi 40 a 80 minutami a na jeho konci je cenných 650850 ml plazmy. Toto rozpětí vždy závisí na tom, jestli jde o první nebo opakovaný odběr a také na fyzické konstituci dárce.

Plazma se v lidském těle obnoví do 48 hodin a odběr můžete opakovat každých 14 dní.Na co se plazma používá

Plazma se díky moderní medicíně stala nenahraditelnou součástí celé řady léků, které zachraňují životy. Jsou mezi nimi takové, které pomáhají lidem s poruchou srážlivosti krve, sníženou imunitou nebo rakovinou. Plazma je velmi cenná i při léčbě popálenin, úrazů nebo při velkých ztrátách krve.

Veškerá plazma z dárcovského centra Cara Plasma se využije na výrobu například následujících životně důležitých léků:

Albumin

Používá se při vážných zraněních, rozsáhlých popáleninách, při velkých ztrátách krve a v určitých případech i po chemoterapii pacientů s rakovinou.

Imunoglobuliny

Užívají se při různých závažných onemocněních, například u pacientů s poruchou imunity nebo rakovinou.

Faktory srážlivosti

Například faktor VIII nebo faktor IX jsou životně důležité pro normální život hemofiliků, kteří trpí jejich nedostatkem.