• bars
 • quick_phone
 • quick_calendar
 • quick_insta
 • quick_yt
 • quick_tiktok
 • Krev

 • 57 % Plasma
 • 42 % Červené krvinky
 • 1 % Bílé krvinky a krevní destičky
 • Plasma

 • 90 % Voda
 • 8 % Plasmatické bílkoviny
 • 2 % Minerální látky

Jak se krevní plasma odebírá

Plasma se z krve získává metodou zvanou plasmaferéza. Je to způsob odběru, kdy se z krve separuje pouze krevní plasma a ostatní složky krve se vrací zpátky do těla. Celá procedura probíhá v jednorázovém, sterilním, uzavřeném systému.

Odběr trvá mezi 40 a 80 minutami a na jeho konci je cenných 650880 ml plasmy. Toto rozpětí vždy závisí na tom, jestli jde o první nebo opakovaný odběr a také na fyzické konstituci dárce.

Plasma se v lidském těle obnoví do 48 hodin a odběr můžete opakovat každých 14 dní.

Na co se plasma používá

Krevní plasma se díky moderní medicíně stala nenahraditelnou součástí celé řady léků, které zachraňují životy. Jsou mezi nimi takové, které pomáhají lidem s poruchou srážlivosti krve, sníženou imunitou nebo onkologickým onemocněním. Plasma je velmi důležitá i při léčbě popálenin, úrazů nebo při velkých ztrátách krve.

Veškerá plasma z dárcovského centra Cara Plasma se využije na výrobu například následujících životně důležitých léků:

Pentaglobin®

Lék proti bakteriím, který působí na jiném mechanismu než standardní antibiotika. Je totiž vyroben z protilátek nashromážděných od více než 1000 dárců. Protilátky jsou produkovány bílými krvinkami a pomáhají označovat (opsonizovat) a inaktivovat bakterie a jejich toxiny. Pentaglobin se používá hlavně ke zvýšení účinnosti klasických antibiotik při velmi těžkých infekcích na jednotkách JIP nebo ARO. Jeho dalším užitím jsou onemocnění s nízkou hladinou protilátek, tzv. imunodeficity.

Albiomin®

Lék, který se skládá z lidského albuminu. Albumin je jedna z hlavních bílkovin krve a podílí se na transportu odpadních látek nebo hormonů. Jeho hlavní funkcí je ale udržování onkotického tlaku krve, což je funkce, díky které voda zůstává v krevním řečišti a nevylévá se např. do svalů nebo podkoží. Albiomin se používá u tzv. nefrotického syndromu, kdy dochází ke ztrátám albuminu ledvinami, popřípadě při popáleninách nebo při velkých krevních ztrátách.

Biseko®

Lék, který nahrazuje prakticky celé bílkovinné spektrum krevní plasmy. Obsahuje tedy albumin, protilátky, transportní i koagulační faktory. Používá se po chirurgických zákrocích s velkými ztrátami krve, u popálenin nebo u onemocnění ledvin (nefrotický syndrom). Jedna lahvička Biseko® je připravena z plasmy od více než tisíce dárců.