Milí dárci,

věděli jste, že za bezpříspěvkové darování plazmy můžete získat vyznamenání od Českého červeného kříže? Nově Cara Plasma spolupracuje s Českým červeným křížem, který naše bezpříspěvkové dárce bude pravidelně odměňovat. ČČK si váží těch, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat druhým a snaží se morálně tyto dárce ocenit. Oceňování bezpříspěvkových dárců Českým červeným křížem má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství krve/plazmy a dárců samotných. ČČK již více než půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve vyznamenáními.

 • Podmínky pro získání plaket:
 • Počítají se jen bezplatné odběry
 • Odběry lze kombinovat s jiným zařízením např. se dají sečíst odběry krve z nemocnice s odběry plazmy u nás, pokud budou odběry ze všech institucí doloženy
 • Medaile Jana Janského: slavnostní shromáždění se konají zpravidla v závěru roku, v němž dárce dovršil příslušný počet odběrů, pokud není medaile předávána přímo na transfúzní stanici
 • Zlaté kříže: slavnostní shromáždění se konají v roce následujícím po roce dovršení příslušného počtu odběrů
 • Plaketa Dar krve - dar života: slavnostní shromáždění se koná zpravidla jednou za dva roky, zváni jsou dárci, kteří příslušný počet odběrů dovršili do konce roku předcházejícího
 • K předání uvedených ocenění jsou dárci zváni pozvánkou, která jim přijde poštou
 • Seznam odměn pro bezplatné dárce:
 • 10 odběrů – Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského
 • 20 odběrů – Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského
 • 40 odběrů – Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského
 • 80 odběrů – Zlatý kříž ČČK 3. třídy
 • 120 odběrů – Zlatý kříž ČČK 2. třídy
 • 160 odběrů - Zlatý kříž ČČK 1. třídy
 • 250 odběrů – Plaketa ČČK Dar krve - dar života

 

Více informací se dozvíte na https://www.cervenykriz.eu/ocenovani-darcu