Jedna z největších sítí poboček plasmaferetických center v České republice slaví 10 let. Vůbec prvního dárce krevní plasmy přijali v Cara Plasma 11. září 2013 na pobočce v Praze. Kulaté výročí nezůstalo bez povšimnutí a vedle limitované edice vína pro každého dárce, naservírovala veřejnosti Cara Plasma ve spolupráci s agenturou WeBetter kampaň, do které zapojila dárce z vlastních řad.  

Cílem společnosti Cara Plasma je skrze darovanou plasmu pomáhat pacientům se závažným onemocněním krve nebo imunitního systému a umožnit jim vést kvalitní a pokud možno nezávislý život. Dárcovství krevní plasmy zůstává, i přes pokročilý vývoj v oblasti medicíny a vývoji léků, stále jedinou možností, jak plasmu komplexně získávat a dále využívat.  

Naši dárci mají díky pravidelným odběrům přehled o svém zdraví, mohou čerpat spoustu odměn, které jim nabízíme a v neposlední řadě je může hřát dobrý pocit z pomoci těm, kteří plasmu potřebují,” říká generální ředitel Cara Plasma, Roman Jakoubek. 

Darování krve je ve společnosti běžným tématem, dárcovství krevní plasmy je ale pro řadu lidí stále velkou neznámou. Soukromá plasmaferetická centra v České republice navíc čelí četné kritice ze strany lidí, kteří zpochybňují její využití.  

Darování plasmy v soukromých plasmaferetických centrech je třeba vnímat rovnocenně s dárcovstvím plasmy na transfuzních odděleních nemocnic. Osud části plasmy odebrané na transfuzních odděleních je stejný, jako osud plasmy odebrané v soukromých centrech. Také je vyvážena ke zpracování do zahraničních frakcionačních center, které Česká republika nemá. Zde je zpracována a do ČR se vrací ve formě léků, tzv. krevních derivátů, pro naše pacienty,” komentuje zbytečné obavy lékařka MUDr. Simona Hohlová z Cara Plasma. 

 

Pomoc na prvním místě   

Krevní plasma se využívá, buď k přímé léčbě, například při vážných úrazech, při nichž došlo k velké ztrátě krve, k léčbě popálenin a při větších chirurgických zákrocích, kdy napomáhá zotavení pacientů. Klíčovou roli pak hraje při výrobě léků pro pacienty s poruchou srážlivosti krve, pro onkologicky nemocné, u infekčních onemocnění jako žloutenka, vzteklina nebo tetanus a dalších onemocnění. 

 

Kampaň s dárci z vlastních řad  

Kampaň k 10. výročí vznikla pod taktovkou marketingové agentury WeBetter. Primárním cílem bylo oslovit veřejnost skrze videa v onlinu, s podporou vizuálů v outdoor kampani. Během září a října se lidé mohou potkat s hrdiny a hrdinkami Cara Plasma na ulicích ve vybraných městech po celé České republice. Součástí venkovních vizuálů jsou navíc QR kódy, které mají za úkol navázat lehkou interakci s kolemjdoucími a motivovat je stát se jedním z dalších hrdinů a hrdinek Cara Plasma a pomáhats polečně zachraňovat lidské životy. 

Z hlediska směřování kampaně jsme se rozhodli místo herců využít v kampani spolupráci s reálnými dárci, kteří chodí pravidelně do Cara Plasma. Ty jsme pasovali do rolí hrdinů. Podařilo se nám tak do kampaně dostat reálné výpovědi i emoce,“ dodává ke kampani Karolina Böhmová z agentury WeBetter. 

 

Dárcům chybí společenské uznání 

Dárcovství krve a jejích složek (např. plasmy) je dobrovolná činnost dárců, která má celospolečenský význam. Krev nebo její složky odběrem získané se používají v řadě lékařských oborů a současná moderní medicína se bez nich neobejde. Bylo by dobré zvýšit v populaci povědomí o důležitosti dárcovství krve i plasmy a společenské uznání dárců. V rodinách, kde někdo chodí darovat, se to ví a sdílí. Také je častou motivací, pokud někdo v rodině dostal krev nebo léky vyrobené z plasmy, ať už je to hemofilik nebo onkologický pacient,” dodává MUDR. Hohlová, kvalifikovaná lékařka Cara Plasma.  

 

Cara Plasma má v České republice celkem 14 moderních odběrových center. V budoucnu je v plánu rozvíjet pobočky, školit personál a nadále poskytovat služby na co nejvyšší úrovni.   

 

„Mám velmi dobrý pocit z toho, kam se společnost za posledních 10 let posunula. Stále dbáme na to, abychom byli rodinnou firmou se vstřícným zázemím,” dodává jednatel Cara Plasma, Roman Jakoubek.