Věděli jste, že se plasmě přezdívá dar života? Z téhle jantarově zlaté tekutiny se totiž vyrábí léky, které denně zachraňují tisíce lidských životů. Darovat můžete i vy! To nejcennější totiž proudí v žilách každého z nás. 

 

Proč je dárcovství krevní plasmy důležité 

Jde o tekutou složku naší krve, která plní v organismu důležitou roli. Jsou v ní rozpuštěny látky a živiny, které pomáhá rozvádět po těle. Díky transportní funkci plazmy pro mnohé protilátky se tímto podílí na zajištění obranyschopnosti celého organismu. 

 

Krevní plasma podstatná při léčbě pacientů, kteří jsou v přímém ohrožení života a také hraje nenahraditelnou roli při výrobě důležitých léků určených k léčbě vážných onemocnění a autoimunitních poruch. Protože ale většinu klíčových složek krevní plasmy zatím nelze vyrobit uměle ani nijak nahradit, je její zisk pro výrobu léků odkázán právě na dárcovství. 

 

Odběr plasmy je podobný odběru krve, jen trvá o něco déle 

 

Jak se získává krevní plasma 

První možností je v rámci klasického darování krve, po kterém se krev v krevním centru rozdělí na jednotlivé složky a se ty dále použijí dle potřeby.  

Druhou metodou je tzv. plasmaferéza.  

Při tomto postupu se dárci odebere krev, z té se centrifugací oddělí krevní plasma a krevní buňky, jako jsou červené či bílé krvinky nebo krevní destičky, se poté vrací zpět do oběhu dárce.  

Plasmaferéza trvá déle než klasický odběr krve, ale je efektivnější, protože je při ní možné odebrat větší objem plasmy.  

 

Krevní plasmu může v průběhu života potřebovat každý. Dárcovství hraje klíčovou roli 

Pro náš život je plasma naprosto nezbytná. Pokud dojde k nějakému úrazu nebo propuknutí onemocnění, může ji ze dne na den potřebovat úplně kdokoliv, a to včetně nejmenších dětí.  

 

Darovaná plasma se využívá buď k přímé léčbě, nebo jako surovina pro výrobu léků. Pomoci může v mnoha oblastech. Nejčastěji se z ní extrahují jednotlivé složky, ze kterých se vyrábí léčivé koncentráty.  

 

Kdy pomáhá krevní plasma pacientům přímo: 

  • po haváriích, vážných úrazech nebo zraněních, při kterých došlo k velké ztrátě krve 
  • při léčbě rozsáhlých popálenin 
  • po větších chirurgických zákrocích, například po komplikovaných porodech s velkou krevní ztrátou 

 

Typická onemocnění, které je možné léčit díky lékům vyrobeným z plasmy: 

  • Hemofilie - vrozená krvácivost, která se projevuje poruchou srážlivosti krve. 
  • Imunitní poruchy a onkologická onemocnění, při kterých dochází k celkovému oslabení obranyschopnosti. 
  • Infekční onemocnění jako žloutenka, vzteklina nebo tetanus. V některých případech pomáhá plasma nejen v léčbě, ale i postexpozičně, jako prevence rozvinutí nemoci. 
  • RH inkompatibilita v těhotenství, kdy matčino tělo vytváří protilátky proti krvinkám plodu. 
  • Kawasakiho nemoc – vzácné onemocnění postihující většinou děti do 5 let, kterým léky z plasmy výrazně zefektivňují léčbu. 

 

A jak můžete pomoci vy? Staňte se pravidelným dárcem! 

Plasmy nám všem koluje v těle dostatek, stále však chybí dobrovolní dárci, díky kterým by bylo možné zachránit ještě více lidských životů, nebo alespoňe zlepšení jeho kvality. 

 

Přijďte darovat krevní plasmu. Zabere vám to přibližně 90 minut, za které máte navíc nárok na finanční kompenzaci v hodnotě 600 Kč*. Pokud se stanete pravidelným dárcem, můžete se zařadit do věrnostního programu a čerpat řadu dalších výhod a odměn. Darovat se „vyplatí“.  

Stačí se jen zaregistrovat: www.caraplasma.cz/#prvodarce. 

 

*Při první návštěvě dostanete náhradu 600 Kč za jeden odběr. Po druhém odběru pak můžete čerpat náhradu až 1 000 Kč. Při dalších návštěvách již dostanete vždy náhradu 800 Kč za jeden odběr.