To nejcennější je ve Vás! Na otázky ohledně darování krevní plasmy odpovídá vedoucí lékař společnosti Cara Plasma MUDr. Martin Toman.

Co je krevní plasma?

Krevní plasma je tekutá složka krve. Krev tvoří 57% plasmy, 42% červených krvinek a 1% bílých krvinek a krevních destiček. V těle zdravého člověka proudí 3-3,5 litru krevní plasmy. Nejdůležitějším úkolem plasmy je přeprava živin, bílkovin a hormonů. Krevní plasma je složena z 90% vody, 8% bílkovin a 2% tvoří minerální látky.

Jaké je využití krevní plasmy? Krevní plasma je nenahraditelnou složkou pro výrobu léků, které zachraňují životy mnoha pacientů se závažnými onemocněními (poruchy imunity, hemofilie, popáleniny, onkologie). Na roční léčbu 1 pacienta je potřeba 130–1200 odběrů krevní plasmy, v závislosti na typu onemocnění.

Co obnáší darování krevní plasmy?

Krevní plasmu je možné darovat pravidelně každých 14 dní. Dárcem se může stát každý zdravý člověk ve věku 18–60 let, který na jednom z našich odběrových center úspěšně absolvuje vstupní lékařské vyšetření obsahující i posouzení klíčových parametrů krevního obrazu. Darování je téměř bezbolestné a většinou zabere něco málo přes půl hodiny. Je darování plasmy bezpečné? Krevní plasma se obnovuje v řádu několika hodin, maximálně do 72 h. Bezprostředně po odběru by dárce měl cíleně doplnit tekutiny, bílkoviny a dodržet klidový režim. Darování krevní plasmy je bezpečné a navíc pomáhá zachraňovat lidské životy.

Znáte hlavní rozdíly mezi dárcovstvím krve a krevní plasmy?

Darování krve je ve společnosti běžným tématem, dárcovství krevní plasmy je ale pro řadu lidí stále velkou neznámou.

Co mají společné a v čem se odlišují?

Darovat krev může každý zdravý člověk ve věku 18–65 s minimální hmotností 50 kg. Odběru předchází registrace, vyplnění dotazníku a odběr vzorku krve pro vyšetření krevního obrazu.

Poté následuje konzultace s lékařem, který zhodnotí celkový zdravotní stav a provede základní vyšetření – například měření krevního tlaku. Pokud se nezjistí žádná zdravotní překážka, může dárce absolvovat samotný odběr. Ten trvá přibližně 10 minut a v jeho průběhu se odebere 450 ml krve. Krev dárců se využívá pro transfuzi, případně pro výrobu různých druhů léků. Maximální možná frekvence jsou tři odběry ročně pro ženy a čtyři odběry ročně pro muže. V obou případech platí minimálně 10týdenní interval mezi jednotlivými odběry. Každý dárce krve má v den odběru nárok na den volna a snížení daňového základu.

Jak je to s krevní plasmou?

V případě krevní plasmy může zdravý dárce ve věku 18–65 let darovat krevní plasmu jednou za 14 dní. První odběr plasmy je potřeba absolvovat před dosažením 60 let. Nový zájemce o darování vyplní před prvním odběrem podrobný zdravotní dotazník.

Rezervace odběru