• bars
  • quick_phone
  • quick_calendar
  • quick_insta
  • quick_yt
  • quick_tiktok

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

V případě, že jste se zaregistrovali prostřednictvím našich webových stránek, měli jste možnost udělit nám souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, konkrétně abychom Vám mohli zasílat e-mailem nebo sms informace a jiná sdělení o činnosti našich center.

Tento souhlas je platný do odvolání. Každý registrovaný dárce má možnost, po přihlášení v sekci můj účet, změnit nastavení souhlasu k jednotlivým marketingovým sdělením (e-mailem, sms, poštou). Rovněž máte možnost po obdržení každé takové e-mailové nebo sms zprávy odmítnout další zasílání takových zpráv jednoduchým zvolením tlačítka „Unsubscribe“ (česky „odhlásit se“) u e-mailu nebo STOP u SMS. Případně e-mailem na dpo@caraplasma.cz.

Společnost Cara Plasma pro marketingové účely zpracovává tyto vaše osobní informace:

Jméno a příjmení

Telefon

E-mail

Bydliště - pouze v případě zasílání marketingových sdělení poštou

 

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů.

Společnost Cara Plasma využívá pro marketingovou e-mailovou komunikaci či marketingovou sms komunikaci systému subdodavatele, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje z pověření a dle pokynů společnosti Cara Plasma. Těmto zpracovatelům společnost Cara Plasma zpřístupňuje Vaše osobní údaje (jméno a přijmení, telefon, e-mail) a to konkrétně společnosti Designwebs - Újezdská 272/1, 312 00 Plzeň, IČ: 038 19 744 | Netquest - Digital Heads, s.r.o. ,Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha, IČO: 24664499 | Daktela s.r.o.: Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praha, IČO: 27232263 a SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 oo Brno, IČ: 29210372.. Zpracovatelé jsou zavázáni k takovým povinnostem v oblasti ochrany osobních údajů, které zajišťují, že Vaše osobní údaje budou chráněny a nebudou zneužity.

V případě, že jste nám udělili výslovný písemný souhlas, abychom mohli pořídit a použít vaši podobenku pro marketingové účely, použijeme Vaši fotografii pro účely propagace činnosti naší společnosti a našich center, zejména na facebookových stránkách naší společnosti, na tištěných propagačních materiálech naší společnosti, které rozdáváme veřejnosti, a které používáme v prostorách našich center. Tento souhlas platí po dobu 1 roku a můžete jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se však nevztahuje na užití, ke kterému došlo před odvoláním Vašeho souhlasu.

Poučení o právu souhlas odvolat

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním písemného oznámení o odvolání souhlasu na kontaktní adresy (vč. emailové) společnosti Cara Plasma. Odvolat svůj souhlas mohu i jen pro část osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Cara Plasma jako správce osobních údajů může i po odvolání souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje v případě, že pro to existuje jiný zákonný důvod.

 

Poučení o právu podat stížnost[1] a dalších právech subjektu údajů

 

Každý subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)[2]. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách úřadu www.uoou.cz .

 

Dále má každý subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které se jej týkají, právo na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Výkon těchto práv je v některých případech právním předpisem (GDPR) omezen, resp. vázán na splnění určitých podmínek. Blíže viz čl. 15 – 18, 20 a 21 GDPR.

 Kontaktní údaje na správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Veškeré Vaše osobní údaje zpracovává jako správce osobních údajů společnost Cara Plasma s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 01552376, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 215618, kontakt:

www.caraplasma.cz

  • e-mail dpo@caraplasma.cz
  • Ve všech záležitostech týkajících se osobních údajů se prosím obracejte na pověřence pro ochranu osobních údajůjmenovaného společností Cara Plasma Alexandr Dubinaa to na těchto kontaktních místech: tel.:602345636 e-mail: dpo@caraplasma.cz

[1] Ve smyslu čl. 77 GDPR (nařízení 2016/679).

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).