05.08.2019

post-52

Soutěžní podmínky – Vyhraj dovolenou

Pořadatel
Pořadatelem je společnost Cara Plasma s. r. o. se Jungmannova 745/24 PRAHA 1, 110 00, IČ 01552376, spisová značka C 215618 vedená u Městského soudu v Praze.

Soutěžící 
Soutěžícím je osoba, která je řádně zaregistrována u Pořadatele v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami.

Dárce 
Osoba, která je registrovaná u Pořadatele jako dárce krevní plazmy.

Výherce
Výhercem Soutěže je dárce, který splnil podmínky dané soutěže a byl vylosován Pořadatelem.

Obecná pravidla
Soutěže se mohou účastnit všichni dárci, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let.
Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. 
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. 

Pravidla soutěže
Soutěž probíhá v období od 1. 7. 2019 – 15. 9. 2019.
Každý dárce, který přijde v době trvání soutěže darovat plazmu do společnosti  Cara Plasma minimálně 3x, se automaticky zařadí do soutěže o dovolenou.
Po ukončení soutěže pořadatel vylosuje jednoho dárce, který splnil soutěžní podmínky. 
Výherce bude vylosován elektronicky.
Výherce získá poukaz na dovolenou v hodnotě 20.000,-  dle vlastního výběru
Vyhlášení výherce proběhne do 15 dnů od ukončení soutěže na Facebookových stránkách pořadatele. 
Výherci budou kontaktování telefonicky nebo emailem, případně označeni na Facebooku.
Výhru si výherce může vyzvednout do 30 pracovních dnů na pobočce Cara Plasma pokud tak neučiní, nárok na výhru zaniká. 
Podmínkou převzetí výhry je svolení k fotografování a svolení k umístění takových fotografií na sociální sítě a webové stránky Pořadatele.

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Cara Plasma s. r. o.  veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Cara Plasma s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
Kompletní podmínky ochrany osobních údajů jsou k dispozici na https://breclav.caraplasma.cz/16

Závěrečná ustanovení
Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky.