27.09.2018 - Platí pro pobočky Břeclav,Praha,Brno OC Olympia,Jihlava

post-131

Co je krevní plasma a k čemu se používá?

Krevní plasma je tekutá složka krve a jde o vzácnou tekutinu, bez níž by nebylo možné vyrobit důležité léky pro tisíce vážně nemocných. Ti jsou tak na krevní plazmě závislí, protože zatím neexistuje jiný způsob, jak tyto léky vyrobit. Právě proto je dárcovství plasmy, často označované jako „dar života“, důležité a zachraňuje životy.

Co je krevní plasma?

Naše krev je tvořena ze 42% červenými krvinkami, 1% bílými krvinkami a zbylých 57% je právě krevní plazma. Jedná se tak o nejobjemnější složku krve. Samotná plasma pak obsahuje 90% vody, 8% bílkovin a zbývající 2%  jsou minerální látky. V těle každého z nás tak koluje cca 3 - 3,5 litru plazmy, což je asi 5% tělesné hmotnosti.

V plazmě je rozpuštěno asi 120 různorodých bílkovin, jenž nás chrání před infekcemi a zajišťují dobrou srážlivost krve. Pro lidské tělo je tedy nepostradatelná. Kromě toho slouží i jako médium pro přenos cukrů, hormonů, lipidů a metabolických produktů v těle.

Máte další otázku k darování? Svou odpověď můžete nalézt i zde: https://www.caraplasma.cz/nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-pro-darce-plazmy 

K čemu se plasma využívá?

Krevní plasma získaná z odběrů krve a plazmaferéz dobrovolných dárců se používá hlavně k výrobě koncentrátů pro zástavu krvácení a očkovacích látek. Také se podává přímo pacientům při zástavě krvácení, popáleninách atd. Tyto léky nelze vyrobit jiným způsobem a ani je nijak nahradit. 

Z plazmy se vyrábí například i tyto životně důležité léky:

  • Albumin – používá se při velkých ztrátách krve a popáleninách
  • Imunoglobiny – užívá se u pacientů s rakovinou a ztrátou imunity
  • Faktory srážlivosti – faktor VIII a IX jsou životně důležité pro hemofiliky

Pro léčbu jednoho pacienta s hemofilií na jeden rok je potřeba až 1200 odběrů plazmy od dárců. Osud těchto lidí je tak přímo závislý na pomoci dobrovolných dárců.

Zajímá Vás průběh odběru? Podívejte se na: https://www.caraplasma.cz/prubeh-odberu 

Jak se krevní plazma odebírá?

Krevní plazma se odebírá procesem zvaným plazmaferéza. Zjednodušeně řečeno jedná se o proces při kterém dochází oddělení plazmy od dalších buněčných elementů krve. Tento proces probíhá v separátoru. U nás v dárcovském centru používáme nejmodernější centrifugační separátory. Krev, která se oddělí od plazmy se vrací zpátky do těla stejnou cestou. Samotný odběr plazmy trvá zhruba 45 minut.

Chci darovat krevní plazmu