22.06.2020 - Platí pro pobočky Břeclav,Praha,Brno,Jihlava

post-275

Pravidla marketingové akce „DOPORUČTE DÁRCE A ZÍSKEJTE 500 KČ“

Kdo marketingovou akci pořádá?

 

Akce je pořádána společností Cara Plasma s.r.o., se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 01552376, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 215618 (dále jen „pořadatel“ nebo „Cara Plasma“), kontakt: www.caraplasma.cz, + 420 227 272 537, e-mail info@caraplasma.cz

 

Kdo se může akce účastnit?

 

Akce se mohou účastnit a výplatu jednorázového bonusu za splnění podmínek požadovat registrovaní uživatelé či dárci, kteří se zaregistrovali na webu www.caraplasma.cz či v kterémkoliv z odběrových center Cara Plasma. Účastníky akce se stanou registrovaní uživatelé, kteří doporučí nového dárce a nový dárce, který podstoupí alespoň 3 úspěšné* odběry v rozmezí 90 dnů od prvního odběru, v kterémkoliv z odběrových center Cara Plasma a splní další podmínky stanovené těmito pravidly.

 

Jak vysoký je poskytovaný bonus?

 

Registrovanému uživateli či dárci, bude poskytnut jednorázový bonus ve výši 500,- Kč za doporučení každého nového dárce, který nikdy nedaroval v Cara Plasma a který absolvuje alespoň 3 úspěšné odběry v rozmezí 90 dnů od prvního odběru v kterémkoliv z odběrových center Cara Plasma při splnění dalších podmínek stanovených těmito pravidly (dále jen „bonus“).

 

Jaké jsou podmínky pro získání bonusu?

 

  • Registrovaný uživatel či dárce, kterému vzniká na bonus nárok musí být registrovaný na webu caraplasma.cz či registrovaný na kterémkoli odběrovém místu společnosti Cara Plasma (dále jen „doporučitel“)
  • Nový dárce (dále jen „doporučený dárce“), který se dostaví do dárcovského centra na doporučení doporučitele uvede při své registraci jméno, příjmení a e-mail doporučitele
  • Doporučitel taktéž může nové dárce pozvat pomocí unikátního kódu, který má ve svém účtu. Při registraci skrz tento kód se nový dárce automaticky přiřadí k doporučiteli.
  • Doporučený dárce absolvuje alespoň 3 úspěšné odběry v kterémkoliv z odběrových center Cara Plasma. A to v rozmezí 90 dnů od prvního úspěšného odběru.

 

Bonus bude vyplacen doporučiteli v hotovosti v dárcovském centru Cara Plasma.

 

Další podmínky marketingové akce.

 

Doporučitel, může doporučit neomezené množství doporučených dárců a za každého doporučeného dárce, který splní dané podmínky inkasuje jednorázový bonus, který je uveden v podmínkách akce.

 

Doporučitel, jako příjemce bonusu, bere na vědomí, že je odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím bonusu.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo marketingovou akci kdykoliv přerušit, ukončit, či jednostranně změnit její pravidla, a to i v jejím průběhu.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Pořadatel tímto informuje doporučitele, že v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) pro účely marketingové akce a za účelem jejího řádného průběhu, zajištění a předání bonusu bude pořadatel zpracovávat osobní údaje poskytnuté mu v rámci marketingové akce doporučitelem a/nebo doporučeným dárcem.

 

Doporučitel svou účastí v marketingové akci uděluje souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, zejména nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, a to až do případného odvolání souhlasu. Více informací o souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové účely na  https://www.caraplasma.cz/16 .

 

* Co je to úspěšný odběr?

 

Nový dárce nesmí být vyřazen před odběrem (u lékaře, po krevní obrazu, na recepci, atd.). Pokud je nový dárce vyřazen v průběhu odběru a má odebráno méně než 200 ml, považuje se odběr za neúspěšný.